2024 Liepos 13, Šeštadienis
Facebook grupė Google+ Youtube kanalas
Baldųpramonė.lt

Straipsniai

LSMU ir VDA dėstytojai pristatė naujovę – dailės terapijos studijas

LSMU ir VDA dėstytojai pristatė naujovę – dailės terapijos studijas

Paskelbta: 2013-07-02 11:44:46
Perskaitė: 2318
Portale ketvirtadienį lankėsi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto dekanė prof. Jūratė Macijauskienė, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dekanas prof. Jonas Audėjaitis ir Menų terapijos centro vadovė, dailės pedagogė - ekspertė, VDA KF dėstytoja Audronė Brazauskaitė. Akademikai atsakė į skaitytojų klausimus apie naują dailės terapijos studijų programą.

- Kas padarė įtaką šios programos atsiradimui? Ar yra jaučiamas dailės terapijos specialistų poreikis?

- VDA KF dėstytoja A. Brazauskaitė: Tokių specialistų Lietuvoje nėra. Dažnas lietuvis jau gali pasakyti, kas yra dailės ar meno terapija, bet tokie specialistai nėra rengiami. Tačiau socialiniai pedagogai, psichologai taiko dailės terapijos metodus. Šie specialistai žinių semiasi kursuose, mokymuose. Užsienyje dailės terapeutams yra privaloma įgyti magistro laipsnį.

Rengiant dokumentus Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) buvo parengtas specialistų poreikio tyrimas. Šį tyrimą įvykdė valstybinis psichikos sveikatos centras, Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija, Lietuvos muzikos terapijos asociacija ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Tyrimo rezultatai parodė, kad poreikis yra susiformavęs. Jau dabar yra taikomi menų terapijos metodai, tačiau juos taiko nepakankamą išsilavinimą turintys specialistai. Darbdaviai yra suinteresuoti priimti specialistus, kurie turi tinkamą išsilavinimą. Yra parengtas profesinių kvalifikacinių reikalavimų menų terapeutams aprašo projektas, kuris yra svarstomas ministerijoje. Jaunieji specialistai, įgiję šią profesiją, bus laukiami įvairiose ne tik sveikatos priežiūros institucijose.

- Prof. J. Audėjaitis: Daugelį metų buvo siekiama, kad ši programa atsirastų Lietuvoje. Tačiau pastangos, įdėtos su Vilniaus universitetu, rezultato nedavė. Šiuo metu vyksta tik kvalifikaciniai kursai pedagogams.

Prieš 2,5 metų VDA ir LSMU pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir ėmėsi veiksmų, kad ši studijų programa atsirastų. LSMU specialistai įdėjo daug darbo ir pastangų, todėl ši programa jau laukia būsimų dailės terapijos specialistų.

- Kokia yra studijų kaina?

- Prof. J. Macijauskienė: Pagal šiuo metu patvirtintas priėmimo į LSMU taisykles, nuolatinių studijų kaina metams yra 11 054 Lt, o ištęstinių - 5500 Lt.

- Kokią kvalifikaciją suteikiama baigus dailės terapiją?

- Prof. J. Macijauskienė: Pagal šiuo metu galiojantį studijų krypčių klasifikatorių, sėkmingai baigus studijų programą yra suteikiamas medicinos ir sveikatos magistro klasifikacinis laipsnis, kuris leis dirbti dailės terapeutu.

- Kas lems stojamąjį balą?

- Prof. J. Macijauskienė: Stojamųjų egzaminų nėra, tačiau atrankos kriterijai tokie: ankstesnių studijų rezultatų vidurkis, mokslinė, meninė veikla. Stojančiųjų prašoma pateikti vizualinio meno asmeninių darbų rinkinį, turėti praktinio darbo patirties arba pateikti įvairių kvalifikacinių kursų, kurie yra susiję su dailės terapija, pažymėjimą. Motyvacijos pokalbio metu yra vertinama stojančiojo motyvacija studijuoti dailės terapijos studijų programoje. VDA KF dėstytoja A. Brazauskaitė: Vizualinio meno asmeninių darbų rinkinys turėtų įrodyti stojančiojo dailės įgūdžius (raiškos priemonių, tematikos įvairovė ir kt.), turimą kūrybinę patirtį ir kartu gebėjimą išreikšti savo mintis, idėjas ar vidines patirtis įvairiomis priemonėmis bei savęs tyrinėjimo patirtį dailės kūrimo procese.

Skaitykite daugiau paspaudę nuorodą...

Tavo reklama Arch.lt Intelligent kitchen Granuliniai katilai